Bal Polonii Szwajcarskiej 2005
Polonijny Zespół Tańca i Pieśni "Piast"

Fot. Jerzy Madoń