Swiss-Polish Cohesion Dialogue 
Bern 23. 11. 2007
Polonijny Zespół Tańca i Pieśni "Piast"

Fot. Wojciech Trochanowski
Opracowanie graficzne: Jerzy Madoń