Bal Polonii Szwajcarskiej 2002 - 2004
Polonijny Zespół Tańca i Pieśni "Piast"

Fot. Jerzy Madoń