Bal Polonii Szwajcarskiej 2006
Polonijny Zespół Tańca i Pieśni "Piast"

Fot. Jerzy Madoń