5-lecie ślubu
Małgosi i Frédérica
Temat spotkania: cyrk
Marriage Anniversary
Topic of the meeting: circus

Fot. Jerzy Madoń