Bal Polonii Szwajcarskiej 2008
Polonijny Zespół Tańca i Pieśni "Piast"

Fot. Jacek Górnacki, Jerzy Madoń, Grzegorz Gomółka
Opracowanie graficzne: Jerzy Madoń