Polonijny Zespół Tańca i Pieśni "Piast"
Fot. Jerzy Madoń