Występ w firmie Siemens 
14. 12. 2007
Polonijny Zespół Tańca i Pieśni "Piast"

Fot. Wojciech Trochanowski
Opracowanie graficzne: Jerzy Madoń